top of page
Търсене

Публична покана “Разработване цифрови карти

Фондация “Идеин развитие” обявява процедура за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. във връзка с изпълнение на проекти: ROBG-348 „AA Danube – любителски риболов по Дунава: Дунавски риболовни маршрути“ и Проект ROBG-393 „Civil Safety – интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, по обособени позиции“, финансирани по програма Interreg V-A Румъния-България.

 

Предмет на поръчката: „Разработване цифрови карти и софтуерни приложения в изпълнение на проект ROBG-348 „AA Danube – любителски риболов по Дунава: Дунавски риболовни маршрути“ и Проект ROBG-393 „Civil Safety – интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, по обособени позиции“

Обособена позиция № 1: „Разработване на интерактивна ГИС базирана карта и мобилно приложение”;

Обособена позиция № 2: „Разработка на цифрови карти на опасностите“


Документация по поръчката може да намерите тук:


Краен срок за набиране на ценови предложения: 13.11.2018 г.


Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

 

6 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page