top of page

Условия за ползване

Въведение
Добре дошли в уебсайта на Фондация "Идеин развитие". Настоящите Условия за ползване уреждат вашето използване на уебсайта и неговите услуги и с достъпа до или използването на уебсайта вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия. Уебсайтът предоставя информация за дейностите, събитията и услугите на фондацията.

Приемане на условията
С достъпа или използването на уебсайта вие се съгласявате да спазвате тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не влизайте и не използвайте уебсайта. Ние си запазваме правото да променяме тези условия по всяко време без предизвестие и продължаването на използването на уебсайта след каквито и да било промени означава, че приемате новите условия.

Интелектуална собственост
Цялото съдържание на уебсайта на Фондация "Идеин развитие", включително текст, изображения, графики и лога, е собственост и е защитено от фондацията. Нямате право да копирате, модифицирате или разпространявате което и да е съдържание без изричното ни разрешение.

Поведение на потребителя
Чрез достъпа до или използването на уебсайта вие се съгласявате да не участвате в никакви незаконни или забранени дейности. Забранените дейности включват, но не се ограничават до хакване, спам, разпространение на зловреден софтуер и нарушаване на чужди права на интелектуална собственост.

Политика за поверителност
Фондация "Идеин развитие" уважава вашата поверителност и събира и използва лична информация само за конкретни цели, като подобряване на уебсайта или предоставяне на услуги. За повече информация относно нашите практики за поверителност, моля, вижте нашата Политика за поверителност.

Връзки към други уебсайтове
Фондация "Идеин развитие" може да предостави връзки към външни уебсайтове само за информационни цели. Ние не одобряваме и не гарантираме съдържанието или практиките за поверителност на тези външни уебсайтове и не носим отговорност за щети или загуби, произтичащи от използването на тези външни уебсайтове от ваша страна.

Отказ от гаранции
Фондация "Идеин развитие" не гарантира точността, пълнотата или надеждността на която и да е информация на уебсайта. Вие използвате уебсайта на свой собствен риск и ние не носим отговорност за щети или загуби, произтичащи от използването на уебсайта от ваша страна.

Ограничаване на отговорността
Фондация "Идеин развитие" не носи отговорност за щети или загуби, произтичащи от използването на уебсайта или каквото и да е съдържание на уебсайта, включително преки, непреки, случайни или последващи щети.

Приложимо право
Тези Условия за ползване се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Република България. Всички спорове, свързани с уебсайта или настоящите Условия за ползване, ще бъдат разрешавани чрез подходящи правни канали.

Промени в Условията за ползване
Запазваме си правото да променяме настоящите Условия за ползване по всяко време без предизвестие. Ако продължите да използвате уебсайта след каквито и да е промени, приемате новите условия.
bottom of page