top of page
Търсене

Напредък в изпълнението на проект ROBG-393

Фондация Идеин развитие е партньор по проект „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“ – ROBG-393

 


От 24.07.2018 до 23.07.2020 г. Фондация Идеин Развитие изпълнява проект „Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, код на проекта: ROBG-393, в партньорство с Община Овидиу (Румъния) и община Шабла. Проектът е финансиран по третата покана на програма Interreg V-A Румъния-България и попада в Приоритетна ос 3 „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“. Обща стойност на проекта е 988 827,18 Евро, от които: 840 503,09 Евро ЕФРР(85%).


Общата цел на проекта е да се увеличи трансграничното сътрудничество при предотвратяването на аварии и реакцията на властите и да се развият инфраструктурни и съвместни услуги за предотвратяване на природни и технологични бедствия, като същевременно се развие капацитетът за бързо реагиране на заплахи за здравето както и целостта на гражданите и стоките, за да се гарантира сигурна зона, устойчиво развитие и повишаване на жизнения стандарт на населението.


Проектът е насочен към създаване на иновативно партньорство в трансграничния регион в областта на ранното предупреждаване и реагирането при извънредни ситуации, при което се прилага управление на риска по отношение на качеството и чиито партньори ще разполагат с необходимото специализирано оборудване и умения, които да им позволят да реагират в един от най-важните териториални проблеми – земетресения – и в други извънредни ситуации, имащи за цел да осигурят мерки за защита на хората и да създадат по-безопасен регион.


Основните дейности на проекта включват: Придобиване на специално оборудване за предупреждение на населението при аварийни ситуации, като земетресения и пожари; Разработване на карти на съвместни опасности; Организиране на обучения за обмен на добри практики; Разпространение на информация, за да се осигури повишаване на осведомеността на обществеността по отношение на мерките за защита при извънредни ситуации; Хоризонтални дейности: Управление на проекта, мониторинг и оценка; Комуникация, информация и публичност.


Като партньор по проекта Фондация Идеин развитие е отговорна изработката на цифрови карти на опасностите на двата региона – община Овидиу, Румъния и община Шабла, България, които да се базират на съществуваща информация и вече картографирани от компетентните национални органи опасности от пожар, наводнения и земетресения и др. природни бедствия. Картите ще бъдат достъпни през общ портал, както и по отделно за всеки един регион. През първата година на проекта беше обявена публична покана и беше стартирана работата по разработката на картите.


Освен това, Фондацията ще има ключова роля в организирането на обучения за обмен на добри практики, коrто предстоят през втората година на проекта.


Партньорството отбелязва напредък в изпълнението на дейността за придобиване на специално оборудване за предупреждение на населението при аварийни ситуации, като земетресения и пожари, като двете общини са провели обществените поръчки и са сключили договори с външни изпълнители, които в момента се изпълняват.


Проведоха се и пресконференции за оповестяване старта на проекта, както и няколко партньорски срещи онлайн, за обсъждане и решаване на следващите стъпки в изпълнение на съвместната инициатива.

 


18 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page