top of page

НОВИНИ

НОВИНИ и ПУБЛИКАЦИИ

Фондация “Идеин развитие” започна работа по проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“, код на проекта: 16.4.2.089, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020.


Основна цел на проекта е да насърчи интеграцията в транс-граничния регион чрез подпомагане достъпа до трудовия пазар на безработни и продължително безработни жени. Партньор по проекта е „Асоциация за устойчиво развитие“ Слатина, Румъния.


В тази връзка, имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция за старта на проекта, която ще се проведе

на 28.06.2017 г. (сряда), с начало 13:00 ч.,

зала „Вега“, хотел Вега, ул.Александровска 48


Повече информация за проекта можете да намерите тук.

1 преглеждане0 коментара

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г., Фондация “Идеин развитие” оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения.


Предмет на поръчката: “Преводачески услуги във връзка с проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“, № 16.4.2.089“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020.

Пълно описание на предмета на поръчката може да намерите в приложения файл.

Краен срок за набиране на ценови предложения: 19.06.2017 г., 16:00 часа.


Проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“, № 16.4.2.089


Фондация Идеин развитие


Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

1 преглеждане0 коментара
bottom of page