top of page
TEAM_verPayone1.png
2021-1-BG01-KA210-ADU-000030260
Сътрудничество в академия за успяващи възрастни
Основната цел на проект TEAM е да създаде малко транснационално партньорство за сътрудничество, насочено към общи нужди и приоритети в областта на образованието за възрастни, което ще работи в подкрепа на по-възрастните да се изправят пред цифровото предизвикателство на новата работна и житейска среда, наложена от кризата с COVID-19. Това ще бъде постигнато чрез обмяна на опит и добри практики за разработване на онлайн геймифицирани обучения, свързани с дигитални умения и готовност, устойчивост и капацитет на всички над 55 години.

Дейностите, които ще бъдат реализирани включват:
1. Сътрудничество за разработване на геймифицирано учебно съдържание и онлайн модули за обучение
2. Разработване на онлайн обучение за възрастни и набор от насоки за техните работодатели
3. Управление на проекти
Чрез проекта партньорството ще изгради капацитет за транснационално сътрудничество в областта на образованието за възрастни и ще повиши качеството на работата на партньорските организации.

Въздействие
Изпълнението на проекта ще включва (резултати):
- най-малко 10 онлайн срещи за обмяна на опит и добри практики,
- набор от геймифицирани онлайн курсове за обучение, разработени и качени за безплатен достъп;
- 20 възрастни преминали пилотното онлайн обучение и подобрили дигиталните си умения и компетенции;
- разработени и разпространени материали с информация за проекта.

Координатор на проекта
Фондация Идеин развитие

Информация за проекта
2021-1-BG01-KA210-ADU-000030260
уебсайт: https://www.55plus.bg
Начална дата: 1 ноември 2021 г
Крайна дата: 31 октомври 2023 г
Бюджет: 60 000 евро
Партньор:
Ijsfontein Holding bv (Нидерландия)
ed0071_9821244189364edeacdbecbaa92c78e3~mv2.webp
bottom of page