top of page
T-WELL-S transparent.png
2022-2-BG01-KA210-SCH-000095914
T-Well-S: Инструменти за благополучие в училище за деца, учители и техните семейства
Проектът има за цел да създаде транснационално партньорство, насочено към общи нужди и приоритети в областта на училищното образование, свързани с подобряването на благосъстоянието и психичното здраве на децата. Това ще бъде постигнато чрез предоставяне на учителите и родителите на инструменти и техники, за да изпълнят по-добре решаващата си роля в безопасното пътуване на децата през училищната възраст до зрелостта. Проектът също така насърчава социалното включване, като е насочен към хора с по-малко възможности, живеещи в селски и отдалечени райони.

Дейности
A1 Създаване на програмата за съзнателна медитация съвместно с учители, деца и родители;
A 2 Пилотиране с целевите групи;
A 3 Разработване на платформа и качване на ръководени медитации и мисловни игри, заедно с инструкции и препоръки за учители и родители;
A 4 Широко популяризиране на практиките за съзнателна медитация за деца чрез целенасочена и разнообразна кампания за разпространение;
A 5 Управление на проекти.

Резултати от проекта:
1. Повишено качество в работата на 3 организации, активни в областта на училищното образование и техният капацитет изграден да работят транснационално за справяне с благосъстоянието и нуждите от психично здраве на децата.
2. Обменен опит за разработване на иновативни методи за подкрепа на учители и родители, за да помогнат на децата в училищна възраст да растат по-здрави, по-щастливи и по-устойчиви.
3. Повишен достъп на хора с по-малко възможности до Еразъм+.

Координатор на проекта
Фондация Идеин развитие

Информация за проекта
2022-2-BG01-KA210-SCH-000095914
Начална дата - 1 януари 2023 г
Крайна дата - 30 юни 2024 г
Финансиране: 60 000 евро

Партньори:
Associação Escola das Emoções (PT) , Сдружение Социални системи Юндола (BG)
ed0071_9821244189364edeacdbecbaa92c78e3~mv2.webp
bottom of page