top of page
Търсене

Публично съобщение за набиране на ценови предложения

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г., Фондация “Идеин развитие” оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения.


Предмет на поръчката: “Преводачески услуги във връзка с проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“, № 16.4.2.089“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020.

Пълно описание на предмета на поръчката може да намерите в приложения файл.

Краен срок за набиране на ценови предложения: 19.06.2017 г., 16:00 часа.


Проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО-БГ регион“, № 16.4.2.089


Фондация Идеин развитие


Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

3 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page