top of page
Търсене

Публична покана по проект ROBG-393: CIVILSAFETY

Фондация “Идеин развитие” обявява процедура за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. във връзка с изпълнение на проект ROBG-393 „Civil Safety – интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, финансирани по програма Interreg V-A Румъния-България.

 

Предмет на поръчката: „Предоставяне на писмени и устни счетоводно-консултантски услуги, във връзка с проект ROBG-393 „Civil Safety – интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство“

Документация по поръчката може да намерите тук:

Краен срок за набиране на ценови предложения: 07.02.2019 г., 16:00 часа.

 


9 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page